#

Gıda Analizleri

Gıda Analizleri

Gıda laboratuvarı ise üretim, araştırma-geliştirme ve kontrol amacıyla, gıda ve gıda hammaddelerinin özelliklerinin belirlendiği, bunun için gerekli madde, malzeme ve aletlerin bulunduğu yerdir. Bu tanımda sözü edilen üretimle ilgili gıda laboratuvarları, gıda işletmelerinde yer alırlar.